Associació de Veïns i Veïnes Font d’en Fargues

 • Associació de Veïns i Veïnes Font d’en Fargues

  Línies de Treball prioritàries:

  • Espai Públic i Mobilitat:
  a) Escales mecàniques previstes al PAD anterior i les noves propostes
  b) Creació de l’àrea verda al nostre barri
  c) Canvi de recorregut de la línia 117 per enllaçar al metro als Quinze
  d) Construcció d'un aparcament al barri (on hi ha demanda)
  e) Arranjament dels carrers del barri

  • Patrimoni: Seguiment del Projecte de la Masia de Can Fargues i obertura dels jardins al públic. Recuperació del quiosc modernista i de la plaça de la Font d’en Fargues. Tema “la jungla”.

  • Cultura: Manteniment i millora dels divendres culturals, musicals i nous formats (dimecres del segle XXI, cinema,...)

  • Participació: Festa Major, calçotada, loteria de Nadal i Festa reivindicativa de Can Fargues

  • Altres línies: Promoure una Cooperativa ecològica de consum, Banc d’intercanvi de Serveis, Ciutats en Transició, Horts Urbans, Pla de Mobilitat 2.0

  I continuarem treballant:

  • defensant el Parc dels Tres Turons i els veïns/es que en resulten afectats,
  • per crear oportunitats d’habitatge protegit i de lloguer al barri,
  • pel manteniment i neteja del Parc del Guinardó, els espais verds (públics i privats), els vials i el mobiliari urbà.
  • reunint-nos amb els serveis tècnics del Districte per reclamar les actuacions pendents, i participant tant al Consell de Barri com a la comissió de seguiment del barri
  • i col•laborant amb el Casal.

  Horari al Casal: Dijous de 19h a 21h.
  C/ e : fontdenfargues.avv@gmail.com

  Facebook