Esteu aquí

Activitats comercials

Comerç al carrer

S’inclouen en aquest apartat els actes de venda al carrer amb la finalitat de donar a conèixer i visualitzar el comerç sedentari i de proximitat de Ciutat Vella i facilitar a les associacions de comerciants i/o eixos comercials poder sortir a determinats espais amb els seus productes per estimular i promocionar el comerç de proximitat.

La demanda la fan les associacions de comerciants del territori. Sempre que sigui possible, proposarà les dates exactes dels esdeveniments a principis d’any -en cas contrari no es podrà garantir la disponibilitat de l’espai i per tant l’autorització de l’activitat en les dates demanades. Les sol·licituds de dates periòdiques fixes es tramitaran a la segona quinzena d’octubre sempre que sigui possible. Les sol·licituds de dates puntuals es tramitaran amb un mínim d’un mes abans de l’esdeveniment.

Les parades s’han d’instal·lar en la façana immediata del comerç, deixant l’espai suficient per al pas de persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

En el cas del comerç al carrer, en ubicacions diferents a l’emplaçament dels comerços, les mides reglamentàries de les parades seran de 2 m x 1 m.

Condicions:

 1. Les persones titulars de la parada tenen l’obligació d’instal·lar-se entre 10:00 i 11:00 hores del matí del dia del mercat. Així mateix, la parada ha de quedar retirada abans de les 20 hores.
 2. Es requereix que en la sol·licitud s’informi adequadament de tots els negocis participants, tenint sempre presents els següents percentatges de procedència i tipologia:
  • Com a mínim un 60% dels comerços participants han de ser del Districte. No es tindran en compte negocis de venda on-line o pàgines web amb seu fiscal al districte.
  • Per tal de facilitar la realització de fires i incentivar el comerç s’admetrà fins a un 30% de comerç d’arreu.
  • Per tal de promocionar el consum responsable un 10% de les parades s’hauran de correspondre amb entitats, col·lectius i organitzacions de l’economia social i responsable de la ciutat.
 3. Es valorarà l’assistència real i l’aportació d’edicions anteriors.
 4. Poden participar tot tipus d’activitats comercials, l’únic condicionant és disposar de llicència ambiental o d’activitats.
 5. Els dies sol·licitats no coincidiran amb les celebracions de gran magnitud del districte. Com, per exemple, Festes de la Mercè, Diada de St. Jordi. Coincidint amb les Festes de Nadal es valorarà la idoneïtat depenent de la ubicació sol·licitada.
 6. S’haurà de disposar de l’informe favorable de Guardia Urbana.
 7. Es revisarà el calendari, que no hi hagin programats altres esdeveniments en la ubicació sol·licitada o obres de gran magnitud.
 8. Poden organitzar-se fires de comerç al carrer, tant en els carrers amb comerç consolidat com en els carrers on el comerç no està consolidat, requereixin dinamització o on s’hi donin mals usos fins a un màxim de 12 a l’any.
 9. El Districte limitarà la facilitació d’infraestructures a taules i cadires
 10. Només es podrà posar música en les mostres de Comerç al Carrer de Nadal i Festa Major (punt 4.3. d’aquesta normativa). A la resta de Mostres de Comerç al carrer es podrà autoritzar alguna activitat puntual de música en viu de petit format sempre que es valori favorablement. En el cas que s’utilitzi amplificador hauran de disposar de limitador homologat i precintat per medi ambient.
 11. Es valorarà positivament el desenvolupament de tasques comunitàries complementàries a l’activitat principal de comerç al carrer.
 12. Es paguen taxes en funció de l’ordenança fiscal vigent. 
   

Fires Comercials

Es consideren fires les següents activitats:

 • Mercat de marxants i/o periòdics
 • Mostra de producte i/o serveis
 • Mercat tradicional

Les fires tradicionals que formen part del Districte de Ciutat Vella disposen de normativa pròpia i queden excloses d’aquesta normativa general. Són: Sant Jordi, Sant Ponç, Santa Rita, Santa Llúcia, Sant Eloi,  Artesania del Portal de l’Àngel, Alimentació artesanal de la Plaça del Pi, Artesania de la Rambla, Pintors de Sant Josep Oriol, Grup Divulgatiu Català de Tradicions i Numismàtica de la Plaça Reial.

L’autorització de Fires és discrecional. 

En el cas que es valori la necessitat d’establir-ne alguna de nova amb l’objectiu, per exemple, de dinamitzar determinats espais del territori, el Districte determinarà la periodicitat, volum de parades, horaris, entre d’altres, així mateix, serà el propi Districte el que, en el cas que les condicions canviïn, o la valoració que es faci de la fira no sigui positiva, tindrà la potestat d’anul·lar dita fira. La fira haurà de tenir una finalitat que sigui coherent amb el model de comerç de Barcelona.

Els i les paradistes són responsables del compliment a les obligacions fiscals i als productes que comercialitzi o exposi.

L’organització i els paradistes han de:

 • Tenir la llicència permanentment a disposició dels agents de l’autoritat i dels serveis municipals, o altres organismes amb capacitat inspectora en l’àmbit de la seva competència i garantir la identificació visible de cada una de les instal·lacions i del paradista.
 • Obtenir les altres autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat.
 • No tenir deutes de naturalesa tributària local, ja que la seva existència comportarà la denegació de la llicència.

Les parades hauran de ser homogènies entre si tant en mida com en el seu disseny.
 

Inauguració i remodelació de comerços

S’autoritzarà l’ocupació de la via pública amb els condicionants indicats quan es tracti d’inauguració de comerços (nou titular de la llicència), i en el cas de grans remodelacions (amb llicència d’obres). No s’autoritzaran inauguracions de temporada.

Es consultarà amb Llicències d’Obres i d’Activitats si tenen els permisos corresponents, fet que serà imprescindible per a l’autorització de l’activitat.
 

Actes comercials o empresarials

Es tracta de les sol·licituds d’activitats de caràcter comercial (promocions, llançament de productes, aniversaris...) promoguts per empreses privades amb ànim de lucre.

El Districte no autoritzarà aquest tipus d’actes i els derivarà a espais alternatius que comptin amb instal·lacions més orientades a aquestes activitats, siguin en el propi districte o no.