Òrgans de govern

Els districtes són els òrgans territorials encarregats de desconcentrar la gestió, descentralitzar la participació ciutadana i aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diversos barris i zones del municipi.