Esteu aquí

Junta de Portaveus del Districte

La Junta de Portaveus està formada per:

  • El regidor o la regidora del Districte o el conseller o la consellera en qui el regidor o la regidora delegui.
  • Els portaveus o les portaveus de cada grup polític present al Consell del Districte.

 

Els portaveus i les portaveus disposen de vot ponderat. Aquesta Junta ha de determinar les proposicions o les mocions presentades pels grups municipals que han d’anar al Consell del Districte.

La Junta de Portaveus aprova l’ordre del dia de les sessions del Consell del Districte a proposta de la Comissió de Govern del Districte i determina les proposicions o mocions presentades pels grups municipals, que aniran en cada sessió al Consell del Districte.