Circuit violència BCN

El Circuit Barcelona és un projecte de col·laboració interinstitucional per l'abordatge integral de la violència vers les dones, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, que compta amb la col·laboració de tots els agents que actuen front les situacions de violència masclista a la ciutat.

La seva finalitat és promoure l'acció coordinada entre els diferents àmbits i professionals que treballen per la prevenció, la detecció i l'atenció de les situacions de violència masclista que afecten a les dones, així com a infants i adolescents.

Aportacions del Circuit Barcelona:

El circuit suposa la col·laboració de les diferents institucions i serveis de l'àmbit sanitari, social, policial, judicial i educatiu, així com els serveis d'atenció a les dones, que treballen de forma integrada, cadascú des de la seva funció i especialització, per possibilitar:

  • L'accés al conjunt de serveis de la xarxa, mitjançant informació dels recursos: http://www.csb.cat/cvdbcn/
  • L'abordatge integral de les situacions de violència masclista, a partir d'una intervenció professional coordinada entre serveis.
  • La millora de l'atenció a les dones, per aconseguir la seva recuperació, tot evitant la victimització secundària.
  • Actuar davant la realitat de la violència masclista, compartint coneixements i bones pràctiques.
  • Promoure iniciatives de prevenció i detecció.

Accés a guies i protocols elaborats en el marc del Circuit Barcelona:

Per accedir als protocols i documents:

http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3612/index.html

Població a qui s'adreça:

  • Professionals de serveis públics que treballen en l'abordatge de la violència masclista, tant en l'atenció directa com en la prevenció.
  • Persones interessades, professionals o expertes en la matèria.
  • Entitats i serveis especialitzats.

Per a més informació sobre la tasca del Circuit:

http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir193/index.html

Avaluació del Circuit setembre 2017:

Document d'avaluació del Circuit (setembre 2017)

Per contactar:

circuitbcnvm@gmail.com