Documentos temáticos

Recomanacions pel tractament de la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual als mitjans de comunicació, versió anglesa

Format de postal de les recomanacions pel tractament de la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual als mitjans de comunicació. Angés

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència.

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència

El Consell Municipal de les Dones de Barcelona, creat el 1994, és l'òrgan de participació de les dones de la ciutat en les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona.

Les politiques públiques han de tenir en compte les necessitats i els condicionants de totes les persones residents a Barcelona, tant dones com homes. En aquest sentit, l'estudi és una anàlisi que permet comprendre les diferències entre dones i homes en l'accés i en l'ús dels mitjans de transport a la ciutat. En definitiva, pretén ser una eina per a l'elaboració de polítiques públiques en matèria de mobilitat des de la perspectiva de gènere.

Protocols desenvolupats pel que fa a la intervenció, tant individualitzada, com grupal, com amb els fills i filles, de les dones ateses per situacions de violència masclista. Ajuntament de Barcelona 2007.

Protocolització de la Intervenció individualitzada en dones que viuen o han viscut violència de genère

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad