Documentos temáticos

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Recomanacions pel tractament de la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual als mitjans de comunicació, versió anglesa

Format de postal de les recomanacions pel tractament de la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual als mitjans de comunicació. Angés

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència.

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència

El Consell Municipal de les Dones de Barcelona, creat el 1994, és l'òrgan de participació de les dones de la ciutat en les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona.

El present document és una anàlisi realitzada per la Direcció del Programa de Dona, a través del Centre per a la Igualtat i Recursos per les Dones (d’ara endavant CIRD), que es basa en l’estructura del propi Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015), i que engloba, a mode de síntesi i balanç final, les informacions recollides en els dos informes previs de seguiment: l’Informe de seguiment i avaluació anual, realitzat el 2013, i l’Informe preliminar de seguiment realitzat el 2014.

Les politiques públiques han de tenir en compte les necessitats i els condicionants de totes les persones residents a Barcelona, tant dones com homes. En aquest sentit, l'estudi és una anàlisi que permet comprendre les diferències entre dones i homes en l'accés i en l'ús dels mitjans de transport a la ciutat. En definitiva, pretén ser una eina per a l'elaboració de polítiques públiques en matèria de mobilitat des de la perspectiva de gènere.

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad