Documentos temáticos

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Recomanacions pel tractament de la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual als mitjans de comunicació, versió anglesa

Any del document:
2015

Format de postal de les recomanacions pel tractament de la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual als mitjans de comunicació. Angés

Any del document:
2015

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2016

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2013. Indicadors i avaluació de l'activitat. Hi ha un PIAD a cada districte

Any del document:
2013

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència.

Any del document:
2013

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència

Any del document:
2013

El SAH és un servei gratuït de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d'una manera positiva, saludable i lliure de violència

Any del document:
2014

El Consell Municipal de les Dones de Barcelona, creat el 1994, és l'òrgan de participació de les dones de la ciutat en les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona.

Any del document:
2011

El present document és una anàlisi realitzada per la Direcció del Programa de Dona, a través del Centre per a la Igualtat i Recursos per les Dones (d’ara endavant CIRD), que es basa en l’estructura del propi Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015), i que engloba, a mode de síntesi i balanç final, les informacions recollides en els dos informes previs de seguiment: l’Informe de seguiment i avaluació anual, realitzat el 2013, i l’Informe preliminar de seguiment realitzat el 2014.

Any del document:
2012

Les politiques públiques han de tenir en compte les necessitats i els condicionants de totes les persones residents a Barcelona, tant dones com homes. En aquest sentit, l'estudi és una anàlisi que permet comprendre les diferències entre dones i homes en l'accés i en l'ús dels mitjans de transport a la ciutat. En definitiva, pretén ser una eina per a l'elaboració de polítiques públiques en matèria de mobilitat des de la perspectiva de gènere.

Any del document:
2013

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad