Organigrama

Les tasques de la cinquena tinença d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat les desenvolupa Janet Sanz. Col·laboren amb ella el regidor d'Arquitectura, Paisatge i Patrimoni, Daniel Mòdol, la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, el regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia i el comissionat d'Ecologia Frederic Ximeno.

Janet Sanz Cid
Cinquena tinenta d'alcaldia
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat