Esteu aquí

Consells sectorials

Què són i qui els forma?

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic.

En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial.

Per a què serveixen?

Els consells sectorials serveixen per:

a) Recollir propostes, quan es demana una determinada actuació pública.

b) Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.

c) Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.

d) Col·laborar en el desenvolupament d’alguna actuació (coproducció).

Membres

 • Javier Dabbah Velázquez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Javier Dabbah Velázquez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  + -
 • Eduard Cuscó i Puigdellívol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  Eduard Cuscó i Puigdellívol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  + -