Preinscripció i matrícula

Modificació dels preus públics 2017-18

Noves circumstàncies que donaran lloc a la revisió durant el curs

Modificació de la Regulació preus públics

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió del dia 14 de desembre de 2017, va adoptar el següent acord:

“MODIFICAR l’article 5 de la Regulació dels preus públics pels serveis d’educació per al curs 2017-2018, per a les escoles bressol municipals, les escoles municipals de música, el Conservatori Municipal de Música i el Planetari Municipal, aprovats per Acord de la Comissió de Govern de data 16 de març de 2017, afegint tres noves circumstàncies que donen lloc a la revisió al llarg del curs escolar”.

Veure document

______________________________________________________

CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA.
CURS 2017-2018 

CONSULTA DE RESULTATS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 

Selecciona l'escola on vas realitzar la preinscripció i segueix les indicacions.

Resultats a EMM Can Fargues
Resultats a EMM Can Ponsic 
Resultats a EMM Eixample - Joan Manuel Serrat 
Resultats a EMM Nou Barris
Resultats a EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana

______

Data límit confirmació plaça de continuïtat a l’Escola de Música: 20 d’abril de 2017

Publicació places vacants: 24 d’abril de 2017

Calendari de preinscripció a places vacants

Període de preinscripció: Del 2 al 12 de maig de 2017
​Publicació de la relació d’inscrits (només al centre): 18 de maig de 2017
Exercici musical a partir dels  8 anys: Del 22 al 26 de maig de 2017
Publicació relació baremada de sol·licituds: 29 de maig de 2017
Termini de reclamació a les relacions baremades: Del 29 de maig al 2 de juny de 2017
Publicació relació d’alumnat admès: 8 de juny de 2017 a partir de les 18:00 hores
Termini de presentació de les sol·licituds i documentació de bonificacions 7 de juliol.

Calendari de matrícula dels nous admesos: Del 12 al 16 de juny de 2017

S’ha realitzat el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades, per tal de resoldre les situacions d’empat que s’han produït en el procés de preinscripció a les Escoles de Música Municipals de Barcelona, de conformitat amb la Resolució de la Presidència de l’Institut d’Educació de Barcelona, per la qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnes a les Escoles Municipals de Música Can Fargues, Can Ponsic, Eixample – Joan Manuel Serrat, Nou Barris i Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana.

El nombre resultant és el: 275015985

Oferta de places

EMM Can Fargues
EMM Can Ponsic
EMM Eixample - Joan Manuel Serrat​
EMM Nou Barris
EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana

Durant el procés de preinscripció, que es realitza a través de les pàgines web de les escoles municipals de música, es pot presentar sol·licitud per a places vacants (oferta de places) o per a formar part de la llista d’espera per la cobertura de baixes que es produeixen durant el curs.

Únicament es podrà presentar sol·licitud a una de les cinc escoles municipals de música.

Per a infants de 4 a 7 anys, es reservarà la meitat de les places per germans d’alumnes o fills de treballadors de l’escola i es faran dues llistes separades que s’ordenaran segons el número de sorteig, tal com s’indica a la resolució d’admissió d’alumnes.

A partir dels 8 anys, quan l’oferta ho indiqui, caldrà fer un exercici musical i les sol·licituds s’ordenaran segons puntuació obtinguda.

L’alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció, restarà en una llista d’espera de l’especialitat sol·licitada, amb vigència fins al nou procés d’admissió d’alumnes.

La consulta individual del resultat de la sol·licitud de preinscripció es podrà fer a través de la pàgina web de l’escola indicant el NIF, NIE o passaport de la persona que va realitzar la preinscripció. Les llistes només podran consultar-se presencialment al tauler d’anuncis de cada escola.

En el moment de la matrícula, caldrà aportar el resguard de la preinscripció imprès i la resta de la documentació que s’indica en l’annex 3.

Per a ampliar informació, podeu consultar la resolució del procediment d’admissió d’alumnes  a les escoles municipals de música pel curs 2017-2018. (Vegeu en l’annex 2 de la resolució el procediment i calendari per efectuar el sorteig).

 

La resolució dels preus públics pels serveis d’educació pel curs escolar 2017-2018, estableix els imports que corresponen als programes de l’alumnat de les escoles municipals de música de Barcelona.

Per calcular el preu corresponent al programa formatiu pel que es formalitza la matrícula, cal calcular una ràtio resultat de la divisió de les hores setmanals de dedicació (format decimal) entre el nombre d’alumnes que participen en la mateixa activitat (en les activitats grupals, el nombre mitjà d’alumnes que s’utilitza per fer aquest càlcul està regulat a la resolució). Cal sumar  les ràtios obtingudes per a cada activitat i el resultat es trobarà dins d’un rang corresponent a un programa, que ens indicarà el preu públic total del curs.

La forma de pagament és la domiciliació bancària i el preu s’abonarà de la següent manera:

  • Juliol____________________ 25%
  • Octubre__________________ 20%
  • Desembre________________ 20%
  • Febrer___________________ 20%
  • Abril_____________________ 15%

En cas d’altes durant el curs, els percentatges del preu del programa a abonar, es troben detallats a la resolució.

En cas de baixa, és necessari signar el document de baixa i lliurar-lo a la secretaria del centre per fer-la efectiva.

Pel curs escolar 2017-2018 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l’alumnat matriculat d’entre 4 a 18 anys.

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar en l’article 4 de la resolució de preus públics.

Descarrega el full de sol·licitud de bonificació per a ensenyaments musicals 2017-18