Observatori de l'Esport i de l'Activitat Física de Barcelona

L'Observatori de l'Esport i de l'Activitat Física de Barcelona és un dels projectes estratègics del Pla director TAC TIC del Pla estratègic de l'esport de Barcelona (2012-2022), que pretén facilitar la gestió del coneixement relacionat amb l'esport mitjançant l'ús de les noves tecnologies.

En aquest sentit, l'Observatori té com a objectiu principal analitzar i recollir les diferents dades que permetin fer un control i una avaluació continuada del sistema esportiu de la ciutat. Per poder dur a la pràctica aquest objectiu, és imprescindible disposar de les eines de valoració i anàlisi comparatiu.

També té la voluntat d'estudiar l'evolució del sistema barceloní i proposar els estudis i els treballs pertinents, de tal manera que es pugui comparar Barcelona amb altres ciutats i països.

Paràmetres d'actuació

Els àmbits que són d'interès per a l'Observatori de l'Esport i de l'Activitat Física de Barcelona són:

1. L'evolució de la pràctica esportiva, amb una anàlisi específica de:
- Els hàbits generals de la població de Barcelona
- La pràctica esportiva de la població infantil i juvenil
- L'esport i la gent gran
- La pràctica esportiva de les dones
- L'esport i les persones amb discapacitat
- Els esdeveniments esportius

2. Els espais i els equipaments esportius de la ciutat

3. L'impacte de l'esport a la ciutat:
- Impacte econòmic
- Impacte laboral

4. La xarxa associativa de la ciutat:
- Els clubs i les entitats esportives
- L'associacionisme esportiu no formal
- L'esport en el món associatiu no esportiu

5. Esport i salut

6. La competició esportiva:
- En edat escolar
- Federada, adulta de nivell baix
- Federada, adulta de nivell alt


Estudis

Fins ara, l'Observatori ha dut a terme diversos estudis i treballs que destaquen els resultats de la gestió esportiva de la ciutat:

ENQUESTA D'HÀBITS ESPORTIUS A BARCELONA 2017

Informe complet - Hàbits Esportius a Barcelona 2017

Informe resum - Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Presentació de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Ciutat Vella

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - L'Eixample

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Sants-Montjuïc

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Les Corts

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Sarrià-Sant Gervasi

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Gràcia

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Horta-Guinardó

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Nou Barris

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Sant Andreu

Hàbits Esportius a Barcelona 2017 - Sant Martí


 

ENQUESTA D'HÀBITS ESPORTIUS A BARCELONA 2013

L'enquesta dels hábits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2013 

L’enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Ciutat Vella

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Eixample

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Gràcia

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Horta-Guinardó

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Les Corts

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Nou Barris

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Sant Andreu

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Sant Martí

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Sants-Montjuïc

L'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013. Districte Sarrià-Sant Gervasi


 

ALTRES

El directori de l'esport de Barcelona

L'estudi d'aproximació a la valoració de l'impacte de l'esport a Barcelona

L'estudi de l'impacte de l'esport a la ciutat de Barcelona: indicadors econòmics, laborals i socials


X GAMES BARCELONA

L'estudi de l'impacte dels X Games Barcelona 2013

  L'estudi de l'impacte dels X Games Barcelona 2013. Annex I 

  L'estudi de l'Impacte dels X Games Barcelona 2013. Annex II

  L'estudi de l'Impacte dels X Games Barcelona 2013. Annex III