Estudi Hàbits Esportius Escolars Barcelona 2022

Estudi dels hàbits esportius de la població en edat escolar de la ciutat de Barcelona.

Ciutat

Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2022

Presentació de resultats de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2022.

Ciutat

Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018

Presentació dels resultats de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018.

Ciutat

Estudi dels hàbits esportius de la població en edat escolar de la ciutat de Barcelona 2018

Presentació dels hàbits esportius de la població en edat escolar de la ciutat de Barcelona 2018.

Ciutat

Guia 1,2,3... Juguem!

En el marc del programa Barcelona Esport Inclou, presentem la guia 1,2,3... juguem! 100 propostes per a incloure sense límits la participació d'infants i joves, amb i sense pluridiscapacitat, en les activitats fisicoesportives.

Ciutat

Barcelona, ciutat de l'esport

Llibre 'Barcelona, ciutat de l'esport', 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona 1992. La ciutat va commemorar els 25 anys dels Jocs del '92 l'any 2017 amb tot un seguit d'actes i activitats durant tot l'any.

Ciutat

Informe resum - Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Presentació de resultats de l'Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona 2017.

Ciutat

Informe complet - Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Presentació de resultats de l'Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona 2017.

Ciutat

Presentació - Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Roda de premsa de presentació de resultats de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017.

Ciutat

Enquesta Òmnibus Municipal: Institut Barcelona Esports

Presentació de Resultats de l'Enquesta Òmnibus Municipal: Institut Barcelona Esports, corresponent al tercer trimestre de 2017.

Ciutat

Estudi de l’impacte de l’esport a la ciutat de Barcelona: indicadors econòmics, laborals i socials

El present estudi constitueix la primera gran radiografia que es duu a terme sobre la realitat esportiva de Barcelona.

Ciutat

Valoració 2013 dels impactes socials, laborals i econòmics

Aquest estudi té per objectiu oferir una aproximació de la realitat del sector esportiu de la ciutat a través de mesurar el seu impacte social, laboral i econòmic.

Ciutat

Hàbits Esportius a Barcelona 2013

El principal objectiu d’aquest estudi és conèixer en profunditat la població barcelonina en relació a l’esport i la seva pràctica.

Ciutat

Estudi dels hàbits esportius de la població en edat escolar de la ciutat de Barcelona 2012-2013

Davant l’interès i la necessitat de l’IBE per incloure en la pràctica esportiva a les persones que presenten discapacitat, en el present estudi s’ha incorporat una primera anàlisi dels hàbits esportius d’aquests escolars.

Ciutat

X Games Barcelona 2013

Al marge de l'impacte de l'esdeveniment globalment considerat, l'estudi fa una anàlisis particularitzat de la repercussió de la competició a la seu, fent especial atenció als fluxes econòmics i l'impacte monetari sobre la mateixa.

Ciutat

Directori de l'esport de Barcelona

Manteniment, reforç i impuls en el marc del PEEB amb els agents esportius de la ciutat per tal de desenvolupar les accions estratègiques necessàries per al desenvolupament del sector de l'Esport a Barcelona.

Ciutat