Protocol Document Acceptació

Document d'acceptació individual del Protocol.
 

Ciutat

Protocol Entitats - Referents de protecció

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents a les activitats esportives de la ciutat de Barcelona adreçat a les persones referents de protecció.

Ciutat

Protocol Entitats - Personal que no dinamitza activitats

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents a les activitats esportives de la ciutat de Barcelona adreçat a les persones de l’entitat que no dinamitzen activitats.

Ciutat

Protocol Entitats - Coordinació

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents a les activitats esportives de la ciutat de Barcelona adreçat a qui coordina activitats.

Ciutat

Protocol Entitats - Monitoritatge

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents a les activitats esportives de la ciutat de Barcelona adreçat a tècnics/ques esportius/ves.

Ciutat

Protocol Equipaments - Personal no esportiu

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents als equipaments esportius municipals de la ciutat de Barcelona per personal no esportiu.

Ciutat

Protocol Equipaments - Directors i Delegats de Protecció

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents als equipaments esportius municipals de la ciutat de Barcelona per delegats i directors.

Ciutat

Protocol Equipaments - Coordinació i personal tècnic

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents als equipaments esportius municipals de la ciutat de Barcelona per coordinadors i personal tècnic.

Ciutat

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB) i Pla d’Equipaments Esportius 2019 – 2035 | Mapificació

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB) i Pla d’Equipaments Esportius 2019 – 2035 | Mapificació.

Ciutat

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB) i Pla d’Equipaments Esportius 2019 – 2035 | Pla d’Equipaments

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB) i Pla d’Equipaments Esportius 2019 – 2035 | Pla d’Equipaments 2019-2035.

Ciutat

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB) i Pla d’Equipaments Esportius 2019 – 2035 | Memòria

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB) i Pla d’Equipaments Esportius 2019 – 2035 | Memòria descriptiva.

Ciutat

Informe d’actualització del Pla d’Equipaments Esportius Municipals 2019-2035

Informe d’actualització del Pla d’Equipaments Esportius Municipals 2019-2035 i Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB).

Ciutat

Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022

Informe d’actualització del Pla d’Equipaments Esportius Municipals 2019-2035 i Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Barcelona (MIEMB).

Ciutat

Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018

Presentació de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018.

Ciutat

Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Presentació de resultats de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017.

Ciutat

Informe resum de l'Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Informe resum sobre l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017.

Ciutat

Informe complet - Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017

Informe complet de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017.

Ciutat

Enquesta Òmnibus Municipal - Setembre 2017: Resultats

Enquesta de l'últim trimestre sobre esport i ciutat. En aquest cas, l'informe tracta sobre l'esport a l'espai públic de la ciutat. L'informe presenta el resultats finals de l'enquesta realitzada del 27 de setembre al 30 d'octubre de 2017.

Ciutat

Enquesta Òmnibus Municipal - Setembre 2017: Encreuaments

Enquesta de l'últim trimestre sobre esport i ciutat. En aquest cas, l'informe tracta sobre l'esport a l'espai públic de la ciutat. L'informe presenta una sèrie d'encreuaments en funció de diferents variables com el sexe, l'edat, la llengua, el lloc de naixement, la professió, el districte, etc.

Ciutat

Guia per als professionals dels programes d’activitat física per a gent gran

Document en què es descriu l’oferta esportiva de la ciutat destinada a la gent gran i que dóna eines i recursos útils al personal tècnic i professorat encarregat de desenvolupar la seva tasca i orientar als usuaris sobre les activitats esportives específiques per a gent gran.

Ciutat

Estudi de l’impacte dels X Games Barcelona

A través d'aquest document es pot valorar l'impacte que va tenir un gran esdeveniment com els X Games a la ciutat. Quina va ser la dimensió social de l'esdeveniment, l'impacte mediàtic, i l'avaluació de l'impacte econòmic.

Ciutat

Directori de l'Esport a Barcelona

Document de l'any 2013, en el marc del Pla Estratègic de l'Esport 2012-2022, on s'analitza de forma global l'esport a la ciutat.

Ciutat

Mesura de Govern del Pla Estratègic i de l'Esport 2012-2022

Mesura de govern que planteja la necessitat de renovar el Pla estratègic de l'esport per fer front a les noves necessitats que sorgeixen en el món esportiu barceloní, mantenint i incrementant els marcs de relació amb els agents esportius de la nostra ciutat. Alhora, s'estableixen les bases per a la constitució del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona.

Ciutat

Presentació de l'Informe resum de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2013

Presentació de resultats de l'Enquesta d’hàbits esportius de la població adulta de Barcelona 2017.

Ciutat

Memòria IBE 2020

A la Memòria 2020 de l’IBE hi consta el recull de tot el treball i els desafiaments que s'han travessat a l’Institut
Barcelona Esports durant l'any. 

Ciutat

Protocol per a la prevenció, la detecció i l'acció davant les violències sexuals en activitats esportives per a persones adultes

Presentació del protocol per a la prevenció, la detecció i l'acció davant les violències sexuals en activitats esportives per a persones adultes.

Ciutat

Pla d’acció 2022-2030: Pavelló Blau

Promoció del litoral de Barcelona com el gran espai d’esport a l’aire lliure de la ciutat, obert 365 dies a l’any.

Ciutat

Enquesta Hàbits Esportius

Presentació de resultats Enquesta Hàbits de la Població Adulta de Barcelona 2022

Ciutat

Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció contra violències sexuals

Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció contra violències sexuals envers persones adultes als equipaments esportius municipals

Memòria de l'IBE del 2022

A la Memòria 2022 de l’IBE hi consta el recull de tot el treball i els desafiaments que s'han travessat a l’Institut
Barcelona Esports durant l'any.