Endeutament

En el present apartat s'exposa la documentació relativa a l'estat i l'evolució del deute de l'Ajuntament de Barcelona.

Endeutament

Per més informació, consultar els indicadors de transparència pressupostària relatius a l'endeutament i les sèries estadístiques relatives a la evolució del deute.

Detall de l'endeutament del Grup Ajuntament de Barcelona

 

Bo Sostenible

City of Barcelona Sustainability Bond Framework (PDF) [Eng]

Second-Party Opinion by Sustainalytics (PDF) [Eng]

Presentació a inversors (PDF) [Eng]

Autorització del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (PDF) [Cast]

Anunci Oficial d'Emissió de Deute (BOE 2017/12/16) (PDF) [Cast]