Pressupostos. Any 2024

En no haver-se aprovat un pressupost per a l'any 2024 s'ha prorrogat per aquest exercici el pressupost de l'any 2023.

Aquí podràs accedir a la documentació i a les dades relatives al pressupost de l’any 2024, prorrogat.