Pressupostos anteriors liquidats

Aquí podràs accedir als diferents documents relatius als pressupostos liquidats d’anys anteriors a l’exercici actual.

Any 2022

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2022: Pressupostos. Any 2022

Liquidació:

Any 2021

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2021: Pressupostos. Any 2021

Liquidació:

Any 2020

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2020: Pressupostos. Any 2020

Liquidació:

Any 2019

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2019: Pressupostos. Any 2019

Liquidació:

Any 2018

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2018: Pressupostos. Any 2018

Liquidació:

Any 2017

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2017: Pressupostos. Any 2017

Liquidació:

Any 2016

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2016: Pressupostos. Any 2016

Liquidació:

Any 2015

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2015: www.bcn.cat/pressupostos2015

Liquidació:

Any 2014

Aquí podràs accedir a la documentació relativa als pressupostos per al 2014: www.bcn.cat/pressupostos2014

Liquidació:

Any 2013

En aquest apartat tens a disposició la documentació relativa al projecte de pressupostos per al 2013 (web) i a la pròrroga del pressupost per a l’exercici 2013:

En no haver estat aprovat finalment el projecte de pressupostos per al 2013, es van prorrogar els pressupostos de l’any anterior. En els documents que es mostren a continuació es pot consultar el decret de prorroga dels pressupostos i els expedients de modificació de crèdit aprovats pel plenari del pressupost prorrogat, els quals van permetre finalment poder posar gran part de la capacitat financera de l’Ajuntament al servei dels seus ciutadans.

Liquidació:

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Any 2009

Any 2008

Any 2007

Any 2006

Any 2005

Any 2004

Any 2003

Any 2002

Any 2001