Ràtings

Aquest apartat comprèn la informació relativa a la qualificació creditícia de l'Ajuntament de Barcelona feta per les principals agències de qualificació o ràting.

Cal esmentar que la qualificació creditícia associada als ràtings per al cas de l'Ajuntament de Barcelona es troba topada (valor màxim) per la valoració creditícia associada a l’Administració General de l'Estat, tot i poder mostrar una solidesa financera que pogués suposar una millor qualificació.

  STAND ALONE

CREDIT PROFILE (SACP)*
RÀTING              PERSPECTIVA   DATA ÚLTIMA REVISIÓ ÚLTIMA PUBLICACIÓ
S&P Global Ratings 'aa' A estable 24/09/2019 Upgraded S&P Global Rating. Setembre 2019 (PDF) [Eng]

Nota de premsa S&P Global Rating. Setembre 2019 (PDF) [Eng]

Nota de premsa S&P Global Ratings. Març 2019 (PDF) [Eng]

Nota de premsa S&P Global Ratings. Març 2018 (PDF) [Eng]
Fitch 'aaa' A- estable 28/02/2020 Nota de premsa Fitch. Febrer 2020 (PDF) [Eng]

Nota de premsa Fitch. Setembre 2019 (PDF) [Eng]

Nota de premsa Fitch. Març 2019 (PDF) [Eng]
Moody's Investors Service   Baa1 estable 27/04/2020 Informe Moody's. Abril 2020 (PDF) [Eng]

Nota de premsa Moody's. Febrer 2020 (PDF) [Eng]

Nota de premsa Moody's. Setembre 2019 (PDF) [Eng]
Axesor AA- A estable 13/12/2019 Nota de premsa Axesor. Desembre 2019 (PDF) [Cast]

*El SACP, d'acord amb la metodologia utilitzada per S&P per als ràtings dels governs locals i regionals (LRG), no és un ràting, però sí un mitjà per avaluar la solvència intrínseca d'un LRG en el supòsit que no hi ha sostre per a la qualificació del sobirà. El SACP mostra el resultat de la combinació de l'avaluació del perfil de crèdit individual d’un LRG i el marc institucional en què opera.