Evolució de despeses (classificació econòmica)

Evolució de despeses per capítols: (PDF)  -  (XLSX)  -  (CSV)

Despeses per capítols i artícles: (PDF)  -  (XLSX)  -  (CSV)