Glossari de termes pressupostaris i financers

En aquesta secció tindràs accés al glossari dels principals termes pressupostaris i financers de l’Ajuntament.

Si vols conèixer també termes de naturalesa fiscal, et recomanem accedir 
al Diccionari de fiscalitat elaborat per la Universitat de Barcelona.