Pressupostos consolidats i de les entitats instrumentals

En el present apartat del web pots trobar la informació relativa als pressupostos consolidats de l’Ajuntament (aquells que donen la visió de grup o conjunt de l’Ajuntament amb les seves entitats) d’acord amb els diferents perímetres establerts, així com els pressupostos inicials i liquidats de les entitats instrumentals/dependents de l’Ajuntament.

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS

PRESSUPOSTOS DELS ENS INSTRUMENTALS/DEPENDENTS

  • Arxius de dades dels pressupostos inicials i liquidats de les entitats instrumentals (XLSX)

 

 

 

Notes sobre els pressupostos dels ens instrumentals: 1) no es mostren les dades del pressupost inicial per a l'exercici 2013 ja que en aquell any no es va aprovar pressupost i es van prorrogar els pressupostos. 2) En les dades de pressupostos inicials es mostren les dades d'aquelles entitats que formen part dels diferents perímetres de consolidació en què es presenten els pressupostos consolidats inicials. Pel que fa a les dades de pressupostos liquidats, actualment es mostren les dades d'aquelles entitats que formen part del perímetre de consolidació en què presenten els pressupostos consolidats liquidats.