Resultat, Ingressos i Despeses en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)

Resultat, Ingressos i Despeses en termes SEC: (PDF)  -  (XLSX)  -  (CSV)