Pressupost

Aquí trobareu el detall dels ingressos i les despeses de l'Ajuntament

Pressupost Obert

Pressupost Obert

Aquí trobareu el detall dels ingressos i les despeses de l'Ajuntament

Execució del Pressupost

Execució del Pressupost

En aquesta secció podràs consultar l’estat d’execució del pressupost segons diferents visions o classificacions, així com accedir a la documentació més rellevant relacionada amb els pressupostos de l’Ajuntament.

Què és el pressupost municipal?

Què és el pressupost municipal?

En aquest apartat podràs conèixer els principals conceptes i trets bàsics dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona.

Projecte de pressupost 2024

Projecte de pressupost 2024

Aquí trobaras tota la informació i la documentació sobre el pressupost pendent d'aprovació per al 2024.

PRÒRROGA 2024

PRÒRROGA 2024

Aquí trobaràs tota la informació i documentació referent al pressupost prorrogat per al 2024

Pressupostos anteriors liquidats

Pressupostos anteriors liquidats

Aquí podràs accedir als diferents documents relatius als pressupostos liquidats d’anys anteriors a l’exercici actual.

Planificació i programació econòmica-pressupostària

Planificació i programació econòmica-pressupostària

En aquesta secció podràs consultar els principals documents de planificació i programació pressupostària de l'Ajuntament.

Indicadors de transparència pressupostària

Indicadors de transparència pressupostària

En aquest apartat es mostren una sèrie d'indicadors sintètics, que permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament.

Sèries estadístiques pressupostàries i financeres

Sèries estadístiques pressupostàries i financeres

A fi de facilitar l'anàlisi evolutiu dels pressupostos municipals, en aquest apartat es facilita informació pel que fa a sèries de dades pressupostàries, tant d'ingressos com de despeses.

Compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària

Compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària

En aquest apartat s'informa del compliment dels objectius derivats de la normativa en estabilitat pressupostària.

Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

En aquest secció podràs consultar la regulació actual mitjançant ordenances fiscals dels ingresos municipals.

Inversions municipals

Inversions municipals

En aquesta secció podràs consultar la documentació relativa a les despeses de capital (inversions).

Cost efectiu

Cost efectiu

En aquesta secció, podràs consultar informació relativa als cost efectiu dels serveis municipals.

Calculadora del pressupost

Calculadora del pressupost

La calculadora del pressupost permet planificar el pressupost de la ciutat en quatre passos.

Fons Europeus

Fons Europeus

En aquesta secció, podràs consultar informació relativa als fons europeus