Què és el pressupost municipal?

Què és el pressupost municipal?

En aquest apartat podràs conèixer els principals conceptes i trets bàsics dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona.