Execució del Pressupost

El pressupost és el reflex financer de l’estratègia i prioritats municipals, on mitjançant el model de Pressupost Executiu, els recursos pressupostaris s’assignen a aquells programes i actuacions que permeten avançar en un major grau envers els objectius definits en el Marc Estratègic. En aquesta secció podràs consultar l’estat d’execució del pressupost segons diferents visions o classificacions, així com accedir a la documentació més rellevant relacionada amb els pressupostos de l’Ajuntament.

AQUÍ podràs consultar els informes i les bases de dades d’execució del pressupost municipal.