Despeses corrents per polítiques (classificació per programes)

  • Despeses corrents per polítiques: ( PDF ) -  ( XLSX / Dades Obertes (CSV): per Polítiques))