Endeutament

En el present apartat s'exposa la documentació relativa a l'estat i l'evolució del deute de l'Ajuntament de Barcelona.

Endeutament

Per més informació, consultar els indicadors de transparència pressupostària relatius a l'endeutament i les sèries estadístiques relatives a la evolució del deute.

Detall de l'endeutament del Grup Ajuntament de Barcelona

Finançament 2020

Creació de la Relació d'Entitats col·laboradores pel finançament de l'any 2020 i condicions per adherir-se (Anunci Gaseta Municipal 13/10/2020) (PDF)

Relació d'entitats adherides al finançament 2020 (PDF)

Certificat d'acceptació d'ofertes i formalització de préstecs (Comissió de Govern de 31/12/2020)(PDF)

Bo Sostenible 2017

City of Barcelona Sustainability Bond Framework (PDF) [Eng]

Second-Party Opinion by Sustainalytics (PDF) [Eng]

Presentació a inversors (PDF) [Eng]

Autorització del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (PDF) [Cast]

Anunci Oficial d'Emissió de Deute (BOE 2017/12/16) (PDF) [Cast]

Sustainable Bond Report 2018 (PDF) [Eng]