Comptes generals i informes financers

En el present apartat es poden consultar els principals documents de balanç i síntesi anual de l'estat de les finances municipals; aquests són principalment el Compte general i els informes anuals, que incorporen els informes d'auditoria.

Compte general

Informes anuals

(Inclouen informes d'auditoria)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001