Compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària

En aquest apartat s'informa del compliment dels objectius derivats de la normativa en estabilitat pressupostària.