Informació sobre pagament a empreses proveïdores

 

 

El present apartat comprèn la documentació relativa als indicadors de termini de pagaments que fa l'Ajuntament de Barcelona a les seves empreses proveïdores.

Arran la mesura de Govern aprovada al 2011, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a pagar a les seves empreses proveïdores en un període de 30 dies comptar des de la presentació de la factura al registre. Aquest compromís es fa extensible al 2014 a les empreses subcontractades per aquestes empreses proveïdores.

Amb aquesta mesura es pretén afavorir la liquiditat de les empreses, facilitant d'aquesta forma el creixement i la reactivació econòmica, així com la competitivitat empresarial.

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2023

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2022

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2021

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2020

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2019

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2018

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2017

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2016

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2015

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2014

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2013

 

 

Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a empreses proveïdores (art. 16 Ordre ministerial HAP/2015/2012)

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2023-Ens dependents

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2022-Ens dependents

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2021-Ens dependents

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2020-Ens dependents

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2019-Ens dependents

Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores 2018-Ens dependents

Informes mensual relatius al càlcul del període mitjà de pagament a empreses proveïdores (R.D.635/2014)-Global