D’on venen els ingressos?

En el següent gràfic es mostra la distribució percentual, segons la seva naturalesa econòmica, de les principals fonts d’ingressos pressupostaris de l’Ajuntament.