COSTOS ABC

INFORMES MODEL ABC (COSTOS BASAT EN ACTIVITATS)

INFORMES MODEL ABC (COSTOS BASAT EN ACTIVITATS)

En aquest apartat es poden consultar els informes per anys que incorporen el model ABC com sistema de càlcul dels costos dels diferents serveis que presta l’Ajuntament de Barcelona. 

Què són els costos?

Què són els costos?

El cost és un concepte de la comptabilitat que es refereix al valor del consum dels recursos que han estat necessaris per a poder produir productes o prestar serveis...

Tipus de comptabilitat

Tipus de comptabilitat

La comptabilitat és un procés mitjançant el qual s’obté informació econòmica per tal de facilitar als usuaris el diagnòstic i la presa de decisions....

Diferents metodologies de càlcul de costos

Diferents metodologies de càlcul de costos

Els sistemes de costos són els mètodes que es poden utilitzar per tal de conèixer els costos dels diferents objectius de costos (seccions, activitats i serveis finals) i determinar el resultat del període...

Model de costos ABC a l’Ajuntament de Barcelona

Model de costos ABC a l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha optat per desenvolupar la metodologia ABC de determinació dels costos per activitat integrada en el concepte de Gestió Integral (qualitat total, millora contínua d’activitats, etc.)...

Glossari

Glossari

En el present apartat consten les definicions utilitzades en el model ABC amb una descripció explicativa del concepte on fa referència.