Diferents metodologies de càlcul de costos

Diferents metodologies de càlcul de costos

Els sistemes de costos són els mètodes que es poden utilitzar per tal de conèixer els costos dels diferents objectius de costos (seccions, activitats i serveis finals) i determinar el resultat del període...