INFORMES MODEL ABC (COSTOS BASAT EN ACTIVITATS)

INFORMES MODEL ABC (COSTOS BASAT EN ACTIVITATS)

En aquest apartat es poden consultar els informes per anys que incorporen el model ABC com sistema de càlcul dels costos dels diferents serveis que presta l’Ajuntament de Barcelona.