Indicadors de transparència pressupostària

Indicadors de transparència pressupostària

En aquest apartat es mostren una sèrie d'indicadors sintètics, que permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament.