Calculadora del pressupost

Calculadora del pressupost

La calculadora del pressupost permet planificar el pressupost de la ciutat en quatre passos.