Sèries estadístiques pressupostàries i financeres

Sèries estadístiques pressupostàries i financeres

A fi de facilitar l'anàlisi evolutiu dels pressupostos municipals, en aquest apartat es facilita informació pel que fa a sèries de dades pressupostàries, tant d'ingressos com de despeses.