Pressupostos. Any 2019

En no haver-se aprovat un pressupost per a l'any 2019 s'ha prorrogat per aquest exercici el pressupost de l'any 2018.

Aquí podràs accedir a la documentació i a les dades relatives als pressupostos de l’any 2019, prorrogats.