El verd està mal repartit

Espais verds. Els veïns i veïnes de Barcelona no gaudim dels espais verds de forma igualitària. Com ho podem solucionar?

L’Informe dels Indicadors de Sostenibilitat de l’any 2016, publicat recentment, constata que en aquella data teníem de mitjana 17, 59m2/ h. de verd per habitant a la ciutat. Una xifra que ha augmentat lleugerament en els últims anys.

Però, aquesta xifra no es reparteix de forma equitativa. Un veí o veïna del districte de Sarrià – Sant Gervasi gaudeix  de 74,54m2/h., de superfície verda, això es deu a la proximitat del Parc de Collserola, que es considera part de la superfície verda de la ciutat. Aquesta elevada xifra no té res a veure amb la del districte cuer del rànquing, Sant Martí, amb només 2,21 m2/h de verd per habitant.

Les característiques intrínseques de la ciutat, afavoreixen aquestes desigualtats, beneficiant als districtes elevats de Barcelona i perjudicant els que es troben a la vora del mar, on l’estructura de la ciutat és més compacta. El segon districte amb major número de superfície verda per habitant és Horta – Guinardó amb 30,38 m2/h., el segueix Les Corts amb 17,05 m2/h.

A l’altre extrem de la taula, acompanyant al districte de Sant Martí, es troba Sants – Montjuïc amb 4,31 m2/h i Ciutat Vella amb 6,14 m2/h de superfície verda per habitant.

L’única via possible per llimar aquestes grans desigualtats és augmentar el verd de la ciutat als districtes més deficitaris. L’any 2016 a Barcelona hi havia 28,32km2 de superfície verda, avui en dia, la xifra ha augmentat molt lleugerament. Però, per poder llegir correctament els números anteriors, s’ha de tenir en compte els 102,58km2 que formen la superfície total de Barcelona. Vistes les diferències es fa palesa la necessitat de pintar de verd la nostra ciutat.

Existeixen diverses alternatives per augmentar el verd: impulsar la creació de nous parcs, recuperar els interiors d’illa, construir murs i cobertes verdes, crear plantacions a balcons i terrasses, etc. D’altra banda, cal apostar per la naturalització dels espais verds ja existents ja que és una manera eficaç per millorar la qualitat d’aquests i augmentar la biodiversitat que els envolta.

L’elevada desigualtat en la distribució d’espais verds posa de relleu la necessitat dels projectes de la Plaça de Les Glòries on 45.860 m2 seran destinats a superfície verda i del Parc de La Sagrera, de gairebé 4km de llargada.  Aquests dos espais faran augmentar de forma considerable el verd per habitant dels districtes de Sant Martí i Sant Andreu.

Però,  quins beneficis ens aporta una ciutat verda? La vegetació d’una ciutat ajuda a depurar l’aire contaminat que respirem cada dia als carrers de Barcelona, produint oxigen i eliminant contaminants. A més, els espais verds són capaços de regular les fortes temperatures que patim durant els estius i aportar humitat a l’ambient. La contaminació acústica també es pot reduir gràcies al verd, sobretot en espais de grans dimensions, on la pròpia vegetació actua com una paret natural que ens aïlla del continu soroll del trànsit.

Per totes aquestes raons, un augment del verd significa una millor qualitat de vida, i és per això que s’han de prendre mesures perquè tots els veïns i veïnes de la ciutat, independentment del barri en el que visquin, puguin accedir als espais verds de forma igualitària.

*Totes les dades d’aquesta notícia estan extretes de l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat 2016.