Com connectar el tramvia, millorar tot el transport pA?blic i reduir la contaminaciA?

29/06/2017 - 17:18

Mobilitat. Segons la��estudi informatiu de la��ATM, la connexiA? tramviA�ria per la Diagonal en superfA�cie tA� una millor relaciA? cost-benefici.

L'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) ha donat l'aval tA?cnic a la connexiA? del dos tramvies mitjanA�ant l'aprovaciA? de l'estudi informatiu previ a qualsevol obra ferroviA�ria. L'estudi analitza quatre alternatives diferents, tres de les quals passen per la Diagonal. A partir d'ara s'obre un perA�ode d'exposiciA? pA?blica.

La connexiA? del tramvia A�s una aposta ferma per assolir un model de ciutat sostenible, amb menys cotxes i menys contaminaciA?. Tots els estudis realitzats indiquen que la connexiA? ajudaria a reduir l’A?s del cotxe, i que no nomA�s incrementaria l’A?s del mateix tramvia sinA? tambA� d’altres mitjans de transport pA?blic (metro i bus), aixA� com l’A?s de la bicicleta. A mA�s, milloraria de forma rA�pida la connexiA? amb vuit municipis de l’A�rea metropolitana (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan DespA�, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, CornellA� de Llobregat, La��Hospitalet de Llobregat, Sant AdriA� de BesA?s i Badalona).

L’estudi informatiu a��obligatori per llei per poder desenvolupar qualsevol obra ferroviA�riaa�� que ha aprovat l’Autoritat Metropolitana del Transport, un consorci format per la Generalitat de Catalunya, l’A�rea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona, estudia quatre alternatives per a la connexiA? del tramvia:

1. Tramvia en superfA�cie per l’avinguda Diagonal: uneix les dues xarxes tramviA�ries pel traA�at mA�s curt i dona soluciA? a la manca de transport pA?blic que actualment hi ha al tram de la Diagonal entre el carrer de NA�pols i la plaA�a de les GlA?ries.

2. Tramvia per l’avinguda Diagonal per tA?nelA�entre la plaA�a de Francesc MaciA� i la via Augusta. Aquesta alternativa preveu tres parades soterrades i tres en superfA�cie.

3. Tramvia a travA�s dels carrers del Comte d’Urgell i de ProvenA�a i l’avinguda Diagonal: sa��inicia a la parada final de liI?nia del Trambaix, situada a la placI�a de Francesc MaciaI�, a partir de la qual gira capA�al carrerA�del Comte da��Urgell, per on segueix finsA�a girar perA�ProvencI�a i arriba per aquest carrer fins a la Diagonal.

4. Bus elA?ctric per l’avinguda Diagonal: el seu aI�mbit sa��estableix al llarg de tota la Diagonal entre Zona UniversitaI�ria i FoI�rum.

La��estudi informatiu analitza el cost-benefici de cada opciA? i altres parA�metres com la demanda, la capacitat de millora del sistema de transport pA?blic, la seva adequaciA? urbana i la contribuciA? a la��economia. Segons l’estudi, el tramvia en superfA�cie per la Diagonal amb plataforma reservada A�s la millor opciA? de connexiA? de la xarxa de tramvia actual. La demanda estimada d’usuaris amb la nova connexiA? seria de 227.396 persones enfront de les 53.059 de l’alternativa del bus elA?ctric. Aquesta alternativa tambA� A�s la mA�s valorada pel que fa a la relaciA? cost-benefici.

Ara, l’estudi entra en perA�ode d’informaciA? pA?blicaA�i serA� revisat per la comissiA? no permanent da��estudi creada recentment i formada per tots els grups polA�tics. Sa��estudiaran totes les solucions tA?cniques possibles i s’avaluaran els estudis al respecte elaborats pel consistori i altres administracions. Finalment, si es tA� el suport polA�tic i el consens ciutadA�, la��estudi informatiu sa��aprovarA� i llavors es treballarA� en el projecte executiu.