La connexió del Tram, més a prop

21/07/2016 - 13:55

Mobilitat. S´aprova un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que permet avançar en els tràmits administratius necessaris per executar la unió dels tramvies.

L’acord, aprovat a la Comissió de Govern i que se signarà properament, estableix els mecanismes de coordinació entre el consistori i l’ATM per a la licitació i redacció del projecte per a la implantació d’un sistema tramviari que uneixi les dues xarxes per l’avinguda Diagonal.

El projecte inclourà un estudi informatiu i un projecte executiu, tal com requereix la legislació vigent quan es construeix una infraestructura ferroviària o se’n modifica una d’existent.

El conveni preveu que la connexió es dugui a terme a través de l’alternativa de traçat més idònia, segons els estudis previs realitzats pel consistori. A més, el projecte inclourà el desenvolupament de les actuacions d’urbanització en les zones adjacents al traçat de la nova xarxa, així com els serveis, les actuacions subterrànies i la semaforització, entre altres.

Aquest conveni és un dels previstos en el protocol de col·laboració firmat el març passat per la cinquena tinenta d’alcaldia, Janet Sanz, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, per tal d’avançar en la concreció de la unió dels tramvies en base als estudis elaborats pel consistori i d’acord amb el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020. Per tant, l’Ajuntament continua avançant segons la pauta de treball acordada amb la Generalitat.

A banda de la feina interadministrativa, el Govern municipal ha dut a terme els darrers mesos un procés d’escolta activa amb les entitats que han mostrat interès a fer sentir la seva veu en relació a la unió dels tramvies, i continua dialogant amb els grups municipals per tal d’assolir el consens polític i social necessari per fer realitat aquesta infraestructura el més aviat possible.

Segons el conveni, Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA) licitarà el contracte de serveis per a la redacció del projecte de connexió tramviària. La licitació es farà efectiva durant els propers dies, i el cost de la redacció del projecte s’estimarà en un import màxim de 3.035.000 d’euros (IVA inclòs).

L’ATM es farà càrrec de gairebé la meitat de l’aportació –1.452.000 euros–, mentre que l’Ajuntament assumirà l’altra meitat –1.573.000 euros–. L’Ajuntament finançarà inicialment la totalitat del cost, però l’ATM rescabalarà al consistori la seva part en un màxim de tres anys.

Finalment, per vetllar pel correcte desenvolupament del projecte, el conveni estableix la creació d’un comitè de direcció del projecte que estarà integrat per almenys dos representants de cada administració. El comitè podrà recórrer a l’assessorament i suport tècnic, econòmic i jurídic que sigui necessari pel correcte desenvolupament del projecte.