Barcelona pone en marcha un servicio de atención a la pobreza energética en Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí

 

 

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a les Oficines d'Habitatge dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí punts d'atenció a la pobresa energètica, que oferiran durant els mesos d'hivern assessorament sobre factures, suport en la interlocució amb les subministradores, gestió d'ajudes, tallers i visites a domicili per a detectar necessitats de rehabilitació. A la resta de districtes, l’assessorament es continuarà prestant a través de la xarxa de centres de serveis socials.

 

La posada en marxa d’aquest dispositiu de reforç als districtes més afectats forma part del desplegament de la Mesura de govern per afrontar la pobresa energètica i l’emergència habitacional, que el govern municipal va portar al Consell Plenari del passat mes d’octubre. Entre 2011 i 2014, els ajuts destinats a famílies que patien pobresa energètica van créixer un 152,2%. El pressupost global per a 2015 per combatre aquest fenomen és de 2,5 milions d’euros.

 

Diagnosi

 

La pobresa energètica és la dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge en les condicions adequades de temperatura per raons econòmiques. Les persones que la pateixen no poden disposar de calefacció, acumulen impagaments en les factures i pateixen talls de subministrament elèctric, d’aigua o gas. Se’n deriven, entre d’altres, conseqüències que afecten a la seva salut, disminució del rendiment físic i acadèmic, problemes socials i relacionals (intra i extrafamiliars), degradació dels edificis, i deutes que no poden ser assumits per les famílies.

 

A Barcelona, s’estima que un 10% de les llars es troben en risc de patir pobresa energètica, un fenomen que es concentra en alguns dels barris més desfavorits, situats als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, on conflueixen un alt volum de famílies en situació d’exclusió residencial, un parc immobiliari de baixa qualitat i índexs d’atur elevats, alguns dels indicadors que estan directament vinculats amb la pobresa energètica.

 

 

 

 Barcelona pone en marcha un servicio de atención a la pobreza energética en Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí