Nueva oficina de información sobre seguros de salud

El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) posa a disposició del ciutadà l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OIC), que informa sobre els dubtes relatius a la prestació de les cobertures de les diferents pòlisses.

 Aquesta oficina, que es posa en marxa en col·laboració amb la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS), estarà ubicada a la seu del COMB i oferirà servei telefònic (902 014 209 i 93 567 88 55), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Les gestions i consultes seran gratuïtes.

 Segons Jaume Padrós, president del COMB “no serà una oficina de reclamacions, l’objectiu és oferir informació de qualitat per tal que el ciutadà pugui decidir”.  Padrós recorda que “atesa la guerra de preus de les asseguradores, els pacients es poden veure perjudicats per la manca d’informació de la lletra petita i els canvis sobtats en les condicions de contractació”.

 Tríptic informatiu sobre assegurances sanitàries

 El COMB i la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure també han elaborat un tríptic informatiu sobre assegurances sanitàries, adreçat tant als col·legiats com a la ciutadania general. El document recull els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança privada d’assistència sanitària.

 Els usuaris sempre han d’informar-se adequadament sobre la cobertura de la seva assegurança, així com de les primes, la política d’admissions i baixes, el tipus de quadre mèdic de que disposen i els centres hospitalaris que queden coberts, entre d’altres. Abans de contractar una pòlissa, però, el COMB recomana demanar informació al metge de confiança o a les diferents entitats assegurades per poder comparar ofertes i serves mèdics. 

 En el full informatiu també es recorda als usuaris que el COMB compta amb el Registre de Societats Professionals i al Registre de Metges, on s’hi poden trobar les dades actualitzades i públiques dels metges col·legiats i les especialitats mèdiques registrades.

Enlaces y materiales relacionados