60 minuts d'equilibri

60 minuts d'equilibri

60 minuts d'equilibri

Dos cops a la setmana, diversos parcs de la ciutat acullen una comunitat fidel i satisfeta que practiquen tai-xi i txi-kung per millorar la seva salut i enfortir les relacions socials al barri. Seguim tres dels seus usuaris, que gaudeixen de 60 minuts d’equilibri.