Recomanacions per a un temps més igualitari

El valor del teu temps

Distribuir les tasques domèstiques i les cures entre dones i homes, promoure una distribució més equitativa del temps lliure, la participació social i la pràctica esportiva, visibilitzar i fer valdre les tasques no remunerades, tot implicant a les empreses, les entitats i l'administració pública... Són recomanacions per obtenir un temps més igualitari.

Recomanacions per a un temps més eficient

El valor del teu temps

Equilibrar el temps de dedicació a la vida laboral i personal, les tasques de cura i de la llar, participació social i temps lliure, organitzar les tasques, establir prioritats i consensuar-ho amb l'empresa, evitar les interrupcions en hores de màxima concentració... Són recomanacions per obtenir un temps més eficient.

Recomanacions per a un temps més sostenible

El valor del teu temps

Prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús de la bicicleta, visitar els mercats municipals i el comerç de proximitat, aprofitar les activitats i recursos del teu barri... Són recomanacions per obtenir un temps més sostenible.

Recomanacions per a un temps més saludable

El valor del teu temps

Avançar els horaris dels àpats a franges més saludables, intentar dormir les hores necessàries per recuperar energia, evitar les pantalles abans de dormir... Són recomanacions per obtenir un temps més saludable.

Actualitat