Eixos d’actuació

Temps Salut

Temps i salut. Actuacions adreçades a aconseguir que les persones visquin el seu temps quotidià d’una manera més saludable, entesa com aquella que respecta al màxim el rellotge biològic de cadascú, i té en consideració la salut —física, mental i social— des d’una perspectiva integral. 

Temps Educació

Temps i educació. Inclou dues tipologies d’actuacions per part d’organitzacions tant públiques, com privades i del tercer sector. En primer lloc, aquelles orientades a la sensibilització, que es duen a terme en el procés d’aprenentatge de valors, d’actituds o de coneixements que incideixen en diferents aspectes del temps. En segon lloc, actuacions enfocades a millorar els hàbits de temps dels entorns educatius (escola, família, comunitat, etc.).

Temps i Cures

Temps i cures.  Actuacions que volen donar resposta a les necessitats físiques i emocionals —tant pròpies com d’altres persones— relacionades amb el sosteniment de la vida. Tenen per objecte facilitar, visibilitzar i posar en valor el temps de cures propi  i el d’altres persones.

Temps i participació

Temps i participació. Actuacions que pretenen afavorir, facilitar i/o reconèixer el temps quotidià de les persones dedicat a la participació social i política, tant en processos i afers col·lectius de ciutat com en iniciatives comunitàries o projectes associatius.

Temps i Serveis

Temps i serveis a la ciutadania. Actuacions que cerquen la millora en la prestació d’un servei o que formulen estratègies perquè les persones disposin de més temps i millori la satisfacció de les persones que l’utilitzen. Exemples destacats d’aquest eix poden ser l’establiment de pautes horàries i/o de funcionament de certs serveis; o l’impuls d’activitats respectuoses amb el temps de totes les persones que hi intervenen.

Temps i Treball

Temps i treball. Actuacions que incideixen directament en l’organització i en la gestió interna d’empreses i entitats, i en el temps laboral de les persones, així com aquelles que influeixen en aquests aspectes des de la perspectiva d’impulsar, facilitar i afavorir millores en l’àmbit de l’empresa, l’ocupació i l’emprenedoria.

Temps i Ciutat sostenible

Temps i ciutat sostenible.  Actuacions que promouen una ciutat ecològicament sostenible, que es dirigeixen al foment d’una mobilitat que redueix les distàncies (físiques i temporals) a la que es troben els serveis i equipaments que una persona necessita, i a la construcció d’un urbanisme que afavoreixi aquesta proximitat i l’autonomia de les persones. En definitiva, actuacions que contribueixin a desenvolupar una infraestructura urbana inclusiva, sostenible, accessible i segura. 

Així mateix, donada la creixent importància de les tecnologies de la informació en les nostres vides, així com la  seva potencialitat per a fer més eficient el temps quotidià de les persones, les actuacions que incorporen un element TIC, s’identifiquen i es destaquen de manera diferenciada. D’aquesta manera, l’ús de TIC esdevé un eix transversal d’actuació.