Qui en forma part i què fan

Formada per empreses i entitats de diversa naturalesa i diferents sectors, ens presenten les mesures implementades a les seves organitzacions que propicien un major equilibri del temps de treball i el temps personal (tasques de cura i de la llar, formació, temps lliure, entre d’altres...), de les persones que hi treballen.