ADECCO

Xarxa Nust

Adecco TT es dedica a la selecció, formació i consultoria en recursos humans, externalització de serveis i recol·locació.

logotip de l'entitat

Mesures

El Pla Família incorpora millores a les mesures de conciliació previstes per llei a més de les propostes de la plantilla recollides a les enquestes de satisfacció

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS
El pla de conciliació d'Adecco va ser implementat a través d'una assegurança privada i el seu objectiu és facilitar la gestió dels temes quotidians de l'àmbit familiar per què els treballadors i treballadores destinin el seu temps lliure a un bé personal. El pla de conciliació està gestionat per una assegurança privada, inclou consultes telefòniques amb especialistes, serveis d'ajuda personal o gestió de reparacions. El  'Pla família' incorpora millores a les mesures de conciliació vigents a més de propostes de les treballadores i treballadors per a la gestió del temps i la flexibilitat horària, recollides a les enquestes de satisfacció i als grups de treball.

BONES PRÀCTIQUES
Tancament de les oficines a les 18h, mesures específiques pel personal amb fills/es amb discapacitat, flexibilitat horària d'entrada i sortida.

NOMBRE DE PERSONES A LES QUE BENEFICIA
Tota la plantilla, de més de 1500 persones, de les quals el 76% son dones.

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ
El disseny i la implementació de les mesures es fan a partir de les demandes recollides a les enquestes de clima i als grups de treball organitzats per conèixer les expectatives i necessitats de les persones que fan part de l'organització. Les mesures es posen en marxa com a part de la cultura de treball de l'empresa.

BENEFICIS OBTINGUTS
Millora la gestió l'estrès i l'organització del temps de treball, assegura més protecció a les treballadores i treballadors i a les seves famílies.

Eix

Mesures

Els equips, tant a les oficines com a serveis centrals, tenen una flexibilitat horària tant a l’entrada com la sortida, de 2 hores (8 h a 10 h i de 17 h a 19 h), donant sempre resposta al servei (horari d’atenció al públic de 9 h a 18 h), de forma que els equips s’autogestionen segons les seves necessitats. Les persones treballadores poden portar a terme teletreball 1 cop a la setmana. A les oficines es realitzen   reunions operatives de 15 minuts. S’ha implementat la metodologia PERFORM, mitjançant la qual es revisen indicadors i es destaca allò que s’ha fet bé i els reptes del dia.
Es disposa de 5 dies de lliure disposició de forma flexible: es poden gaudir en blocs de 2 hores. Els mesos de juny, juliol i agost es pot gaudir de 5 tardes festives.
Es porta a terme processos d’avaluació del rendiment, amb seguiment d’objectius i del perfil competencial (inclou una avaluació ascendent i una entrevista sobre la carrera professional de la persona).
Es disposa del programa ADECUÍDATE de promoció de la salut, que contempla l’alimentació saludable, la pràctica esportiva, qualitat del son, tabaquisme, etc. Es dina en una franja horària saludable, de 13 h a 14 h.
 

Eix

Mesures

Es realitza voluntariat fent coaching amb grups de persones amb síndrome de Down. 
També es porta a terme l’activitat Win4Youth, on cada persona treballadora suma quilòmetres, i cada quilòmetre suposa un dòlar per a ONG’s vinculades a infants. 
A través de la Fundació Adecco es realitzen  activitats adreçades a dones víctimes de violència de gènere.
  

Eix