ITEREM

Xarxa Nust

Iterem és una empresa micro del sector tecnològic fundada al 2017 i especialitzada en serveis i solucions orientades a la gestió per processos (BPM), l’objectiu de la qual és acompanyar empreses en la seva transformació digital.

logotip de l'entitat

Mesures

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS
Cal afavorir la corresponsabilitat familiar i buscar l’equilibri entre vida laboral i personal. Iterem és una empresa “feeling”, protectora de la seva gent i en millora continua de la gestió del temps per conciliar vida personal amb la professional. Així, presenta diversitat de programes relacionats amb aquest objectiu.
Tenim la convicció de que la conciliació és imprescindible en el món actual. Volíem anar més enllà de la conciliació personal i laboral (fer una evolució de l'actual "cosa de dones amb persones dependents a càrrec", a un pas més, perquè creiem que afecta a homes i dones independentment de les seves necessitats).

BONES PRÀCTIQUES

Es disposa d’una jornada laboral de 32,5h setmanals. Existeix flexibilitat en l’horari d’entrada i sortida així com en la pausa per dinar, sense que existeixi un temps limitat per menjar. A l’oficina es disposa d’aigua, cafè i fruita. Les vacances són escollides d’acord amb les necessitats de les persones treballadores, disposant a més, del dia lliure els dies 24 i 31 de desembre i el dia de l’aniversari de la persona treballadora.

Així mateix, es disposa de flexibilitat per tal d’utilitzar el teletreball de forma puntual, s’utilitzen tecnologies que afavoreixen el treball col·laboratiu en remot així com programes que milloren l’organització del temps de treball (infinity, float, toggl).

La formació es realitza dintre de l’horari laboral, independentment de la disponibilitat fora d’aquest i disposen de protocol de desconnexió digital. 

L’empresa ajuda i fomenta la utilització del transport metropolità per les persones treballadores.

NOMBRE DE PERSONES A LES QUE BENEFICIA
Les mesures beneficien al 100% de les persones treballadores de l'empresa, una desena de persones.

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ
Les mesures s'han implantat des de la fundació de l'empresa i s'han anat consensuant junt amb les persones treballadores que s'han incorporat a la companyia, per aplicar correccions cas necessari.

BENEFICIS OBTINGUTS
Anar més enllà de la conciliació per tal de fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones.

Eix

Mesures