Què és i què volem?

Què és el Pacte del Temps?

És un document que recull els acords entre l’administració, les organitzacions, i la ciutadania per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a través d'una millor gestió del temps.

Està integrat per 5 objectius generals i 15 objectius específics es concreten en 42 mesures d’acció, que es revisaran segons canviïn les necessitats de la ciutadania.

El Pacte del Temps té la voluntat de ser:

  • Un acord obert a tothom que sumi les propostes de les organitzacions i de la ciutadania de Barcelona. També vol ser un model aplicable a d’altres municipis.
  • Un espai de reflexió i treball comú per arribar a acords. Cal treballar des de totes les àrees de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb els agents locals i altres administracions.