L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat participa en un projecte europeu per fer més accessible la informació i fomentar el debat democràtic

El projecte europeu iDEM crearà eines d’IA que simplifiquin i facin més comprensibles les informacions per participar en el debat democràtic, dirigides a persones amb dificultats de comunicació o discapacitat intel·lectual.

Una dona treballant amb dues pantalles d'ordinador.
29/01/2024 - 13:07 h - Participació barcelona.cat

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat s’ha aliat amb 10 partners europeus més per dur a terme el projecte, entre ells universitats, institucions, entitats socials i empreses tecnològiques. A Catalunya, s’hi han sumat la UPF i la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Actualment, nombrosos col·lectius socials, com les persones amb problemes de lectoescriptura o amb discapacitat intel·lectual, segueixen excloses dels processos de debat democràtic, perquè els documents sobre els assumptes públics en discussió no s’adapten a les seves necessitats. El projecte europeu iDEM, liderat per la UPF, amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, vol contribuir a revertir aquesta situació, amb el disseny de tecnologies i programes de software, que simplifiquin els documents sobre els assumptes públics per adaptar-los a les seves necessitats a partir de tècniques d’IA i de processament del llenguatge natural. El projecte, en el qual participen 10 socis més de diferents països europeus, compta amb el finançament del programa Horizon de la UE, que hi aportarà 3 milions d’euros.

El projecte iDEM, que s’ha iniciat aquest mes de gener i tindrà una durada de tres anys, desenvoluparà tecnologies inclusives dirigides als col·lectius actualment exclosos i marginats dels debats democràtics, amb una doble finalitat. En primer lloc, es dissenyaran eines que els facilitaran la lectura i comprensió de documents públics i, en segon lloc, unes altres per a ajudar-los en la generació dels seus propis missatges i a transmetre els seus punts de vista i opinions. Les eines estaran disponibles inicialment en quatre llengües: català, castellà, italià i anglès.

La regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat, Marta Villanueva, ha destacat la importància del compromís municipal per potenciar el disseny de tecnologies per la inclusió social: “Les institucions públiques hem de garantir la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional. Per aconseguir-ho és imprescindible garantir els drets de participació política mitjançant l’accés al debat democràtic i als assumptes públics. No podem permetre que les persones amb dificultats de lectoescriptura o discapacitat intel·lectual quedin excloses”. Per aquest motiu, “ des de l’Ajuntament, oferirem assessorament per garantir l’accessibilitat dels continguts de processos de la Sindicatura de Greuges en diversos canals. Aquest tipus d’iniciatives són clau per garantir que totes les persones, amb independència de les seves capacitats, gaudeixin plenament dels seus drets de ciutadania” ha afegit.

Es dissenyaran tecnologies inclusives basades en les necessitats dels usuaris

iDEM parteix d’un enfocament centrat en l’usuari i, abans de desenvolupar les eines d’IA, es duran a terme sessions de treball amb prop de 20 persones de col·lectius actualment exclosos dels processos democràtics. Aquestes sessions contribuiran a detectar quin és l’origen de les dificultats de comprensió de les informacions sobre assumptes públics. A partir d’aquest diagnòstic, el projecte contribuirà a la innovació dels espais democràtics, perquè siguin més inclusius, deliberatius i participatius.

Un total d’11 socis europeus han unit esforços amb aquesta finalitat, entre ells la Universitat Leeds (el Regne Unit) i d’altres instituts de recerca, així com diverses empreses tecnològiques i entitats socials i institucions. Representants dels diversos partners d’iDEM participen entre aquest dilluns i dimarts, 29 i 30 de gener, en una trobada per a formalitzar la posada en marxa del projecte. A Catalunya, participen al projecte l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la Sindicatura de Greuges de Barcelona. També participen a iDEM d’altres entitats socials de l’Estat espanyol, com l’Organització d’Entitats en favor de les persones amb Discapacitat Intel·lectual de la Comunitat de Madrid (Plena Inclusión Madrid) i la Fundación Cibervoluntarios, o italianas, com Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) i Actionaid International Italia ETS. La resta de membres del consorci iDEM són el Nexus Institut Fur Kooperations Managament und Interdisziplinare Forschung GMBH (Alemanya), CFS Consulting Franchise & Sales GMBH (Àustria) i The National Microelectronics Applications Centre LTD (Irlanda).

Segons dades de la Comissió Europea (2020), es calcula que prop de 800.000 persones ciutadanes de 16 Estats membres de la UE no van poder participar en les eleccions al Parlament Europeu de 2019 a causa de barreres com l’accessibilitat limitada dels col·legis electorals o la insuficiència d’informació accessible sobre els candidats i els debats electorals.